Доц. Христо Михайлов: Настояваме за радикална промяна в модела на българското земеделие

Ние сме категорично против този наложен, поддържан и вреден модел в българското земеделие,  който убива българското село и унищожава биоразнообразието в агросистемите. Това заяви по време на пресконференция зам.-председателят на АБВ доц. Христо Михайлов.  „Отидохме на един двуполюсен модел, при който само няколко хиляди фермери владеят и стопанисват около 83-84 процента от българската земя. Този модел не дава добавена стойност. Той вече има почти два пъти по-нисък принос за БВП. Той подпомага и изключително тревожните демографски процеси в страната ни, в която се обезлюдяват цели региони.  Говорим за убийството на дребния фермер. Само за последната година ние имаме над 3400 (по официални данни) заличени дребни български производители“, посочи той.

„За това настояваме за радикална промяна в модела на българското земеделие. Държим субсидиите и националните плащания да бъдат насочени само към производители с екологично земеделие и с обвързано производство. Известно е, че ние сме абсолютен нетен донор на сурова продукция за други страни. Изнасяме суровини, без никакъв ангажимент на едрите фермери, както към работната ръка, така и към преработвателната и хранително-вкусовата ни  промишленост“, допълни доц. Михайлов.

За да се преодолее негативната ситуация в сектора от АБВ предлагат още: Поне двукратно увеличение на плащанията за дребните фермери. Прозрачна национална политика и стимули за кооперирането на местни производители в клъстъри. Стимулиране чрез национално подпомагане, данъчни и кредитни облекчения на биологични производства и местни продукти, както и целенасочена държавна политика по интегриране на дребните и средни фермери в пазарите и веригите за хранителни продукти. Не на последно място от партията настояват и за повече наука насочена към сектор земеделие и за това бъдещите субсидиите и плащанията, да са насочени само към собствениците на земи.

Назад

Top