Предстои подписване на спогодба за социална сигурност между България и Либия, която ще гарантира осигурителния стаж на българските граждани

Спогодба за социална сигурност ще бъде подписана между социалните ведомства на България и Либия. Документът ще гарантира осигурителния стаж на българските специалисти, които през годините са работили в Либия или броя на лицата с отпуснати пенсии, които имат придобит трудов стаж в Либия. Така българите, работили в Либия ще имат признат трудов стаж за периода на тяхното пребиваване на територията на държавата. Реципрочно, на либийските граждани, които са работили или работят в България ще бъде гарантирана  социалната сигурност. Това съобщи председателят на ПП АБВ Румен Петков на среща с над 50 българи, работили в Либия. Предстоящото подписване на спогодбата за социална сигурност между двете държави е резултат от усилията на председателя на ПП АБВ Румен Петков и експерта по арабските въпроси Анастас Терзобалиев и пътуванията и осъществените срещи с министъра на социалните грижи на Либия Ал-Мехди Ал-Амен и последвалите срещи с българския социален министър Бисер Петков.

Предстои среща по темата за социалната спогодба между двете държави следващата седмица между Румен Петков и посланика на Либия Н. Пр. Софиан Треки.

Румен Петков, като председател на ПП АБВ, се ангажира да следи и да сътрудничи за изготвянето и финализирането на спогодбата между социалните ведомства на двете държави.  На срещата с български граждани, работили в Либия, Петков каза, че е оптимист за положителния резултат от действията по изготвянето на социалната спогодба. За последните 30 години АБВ е първата партия, която се ангажира с реални действия по осигуряването на социални гаранции на работещите в Либия българи и респ., работещите в България либийски граждани, както и първата европейска партия, осъществила  срещи на най-високо равнище в Либия.  

 

 

Назад

Top