Румен Петков и посланикът на Китай Н. Пр. Джан Хайджоу обсъдиха развитието на отношенията между България и Китайската народна република

Извънредният и пълномощен посланик на Китайската народна република, негово превъзходителство Джан  Хайджоу, прие председателя на ПП АБВ  Румен Петков. На състоялия се разговор, който премина в приятелска атмосфера, председателят на ПП АБВ запозна посланикът на КНР с развитието и дейността на партията, както и с някои основни моменти от вътрешнополитическото положение в нашата страна.

Двете страни оцениха високо развитието на двустранните отношения  между Република България и Китайската народна република и споделиха виждането, че съществува огромен неизползван потенция за тяхното активизиране в политическата, икономическата и  културната сфера, а също така и в контактите на местно ниво. В тази насока те общо споделиха мнението, че от особено значение е  полагането на усилия за по-добър и пряк обмен на информация и взаимно опознаване на двете страни и народи.

По време на срещата бе обменена информация и по някои актуални въпроса на международната обстановка, включително и на Балканите. В тази връзка Румен Петков подчерта, че ПП АБВ отрича политиката на двойните стандарти и икономическите санкции, които засягат не само страните, срещу които са насочени, но рефлектират и върху другите държави и влошават международния икономически климат.

Двете страни се договориха да осъществяват информационни срещи и контакти и за в бъдеще.

 

Назад

Top