Светът преглъща поредната доза омраза.

За единадесет човешки същества, събрали се в синагогата в гр. Питсбърг –САЩ по повелята на божията заповед за седмия ден, той се оказа последен.

Няма и не може да има разумно обяснение на никое поведение, водено от омраза към хора, само поради принадлежността им към една или друга етническа, социална или каквато и да е част от обществото. Масовото убийство в синагогата в гр. Питсбърг е още един жесток урок, защото то не е просто и само индивидуален изблик на най-низките човешки страсти. То е симптом на обществено заболяване, което, уви, придобива характер на епидемия.

Дали това убийство ще остане поредния ненаучен урок?

Колкото и тежка и наглед непосилна задача пред политици, медии, а от там и пред цялото общество е налагането на нови стандарти на говорене и действие, защото езикът на омразата ражда поведението на омразата, поведение, което руши моралните устои на човешкото общество.

 

                                                                                                        Румен Петков - председател на ПП АБВ

                                                                                                                               / П /

 

Назад

Top