ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПП АБВ НА 06.11.2018 – ОСНОВНИ ТЕЗИ

Председателят на ПП АБВ информира в детайли представителите на Изпълнителното бюро за посещението си в държавата Либия, срещите и изводите.

В Либия Румен Петков осъществи три ключови срещи – с министъра на труда Ал-Мехди Ал-Амен, с министъра на  вътрешните работи Фат’хи Башага и с председателя на Обединените търговски палати на държавата Либия Мохамед Ал-Раед.

ИБ на ПП АБВ се обедини около категоричната позиция – че трябва да продължи активността за възстановяване на контактите в арабския свят. Общо е неразбирането сред представителите на ръководството на партията за липсата на активност от страна на България в този регион. България, която има изключителни традиции и авторитет в Либия, няма посланик, а държава, като Унгария не е закривала посолството си и нейният посланик продължава да действа, подобно на тези на Италия, Франция, Великобритания, Дания.

След срещата с либийския министър на труда Ал-Мехди Ал-Амен, той изрази пълно разбиране на настояването от страна на председателя на ПП АБВ за защита на трудовите права, гарантиране на социалната защита и осигуряване на обезщетенията за положен труд на хората, които са работили и работят в Либия.  

Председателят на ПП АБВ информира ИБ на партията и срещата си с посланика на Китай Н. Пр. Джан Хайджоу, с когото обсъдиха развитието на отношенията между България и Китайската народна република. Двете страни оцениха високо развитието на двустранните отношения  между Република България и Китайската народна република и споделиха виждането, че съществува огромен неизползван потенция за тяхното активизиране в политическата, икономическата и  културната сфера, а също така и в контактите на местно ниво. В тази насока те общо споделиха мнението, че от особено значение е  полагането на усилия за по-добър и пряк обмен на информация и взаимно опознаване на двете страни и народи. Н. Пр. Джан Хайджоу прояви интерес за участие в дискусиите, които ПП АБВ организира.

ПП АБВ в рамките на ИБ излезе с официална позиция във връзка с арестите и последните събития в Държавната агенция за българите в чужбина. ИБ на партията оцени тези събития като силно увреждащи външния авторитет на България, но и създаващи сериозен смут в обществото.

ИБ на ПП АБВ остро осъди наложените корупционни практики и смята за очевидна необходимостта от промени на процедурата за получаване на българско гражданство, насочени към:

  • Прозрачност на процедурата;
  • Единен заявителски документ за български произход;
  • Премахване на възможността за намеса на посредници и редица други

В този контекст ИБ засегна и въпроса за работата с българската общност в чужбина, като изрази безпокойство, че тя е хаотична и безразборна. ИБ счита за особено важна насока за работа образованието, консулското обслужване на българските граждани в чужбина, преосмисляне на функцията и задачите на ДАБЧ.

С оглед на това ИБ реши ПП АБВ да настоява правителството да разработи цялостна  държавна политика към българската общност в чужбина, каквато политика досега липсва. Нейната основна цел трябва да е съхраняване и стимулиране на развитието на българско самосъзнание.

Ръководството на ПП АБВ формулира и предложение по решаване на образователните проблеми с децата от домовете и маргиналните общности.

ИБ на ПП АБВ определи като тревожен факта, че независимо от социалните реформи, свързани с децата без родителски грижи, изоставените деца в институции на практика не намаляват, остават без образование и професия, което ги праща към живот в мизерия или към престъпния свят. ИБ на ПП АБВ предлага тези деца да бъдат насочени за обучения по интереси, като се използват техните вродени способности и таланти. С такъв опит Испания и Унгария са постигнали впечатляващи резултати.  

Назад

Top