Дилян Енкин

Дилян Енкин е роден на 2 юли 1956 г. в с. Голяма Железна, община Троян. Завършил е промишлено и гражданско строителство във ВИАС. Повече от 25 години работи в местната власт, дванадесет от които кмет на община Троян. Бил е председател на комисия по териториално селищно устройство, строителство и архитектура в областната администрация в Ловеч. Трети мандат заема кметското място в Троян, избран с листата на БСП.

Назад

Top