АЛТЕРНАТИВА ИМА ВИНАГИ

Повече от две десетилетия преход неведнъж се опитваха да ни внушат, че съответните идеи и лица в политиката, а и водената политика, са безалтернативни. Разбира се, това не беше и не е вярно. Много от „безалтернативните” идеи се оказаха провалени, а лицата – временни и отдавна забравени. Струва си да се запитаме защо на второто десетилетие на промени, когато сме държава – член на най-елитните общности от държави и народи – НАТО и Европейския съюз, ние все повече се нуждаем от път към ново възраждане на България.

Опитваха се да ни убедят, че за да се появи нова алтернатива тя трябва да бъде колкото се може по-гласовита, че промяната се постига с „избори до дупка” или „оставка – на минутата”. И това не е вярно. Нагледахме се на спасители, които скоро сами имаха нужда да бъдат спасявани. Оказа се, че проблемът не е в лицата, които правят политика, а в начина, по който тя се прави!

А България продължава да изпитва остра нужда от нови алтернативи и нови идеи!

  • Нови алтернативи и идеи, създадени от силни екипи от експерти, със знанието и умението на цялата нация, както казваше един голям държавник, а не по силата на лидерска амбиция или управленско високомерие и самодостатъчност.
  • Нови алтернативи и идеи, създадени в търсене на духа на съгласието, а не чрез експлоатация на страхове и подбуждане на омраза.
  • Нови алтернативи и идеи, създадени на основата на гражданския диалог, а не в скрити кабинетни схеми.
  • Нови алтернативи и идеи, които да ангажират участието на хората в обществения живот в противовес на апатията и безразличието.
  • Нови алтернативи и идеи, които да обединяват доброто и успешното от лявото и дясното, за да излезем веднъж завинаги от идеологическото тесногръдие и апаратния подход в политиката.

Водени от тези цели, ние, хора с активна гражданска позиция, с различни професии и идейна принадлежност инициирахме създаването на гражданско обединение „Алтернатива за българско възраждане” – АБВ.

Нашата мисия и амбиция е да работим по горепосочените принципи, за да покажем, че е възможно в България да се прави нов тип политика.

Ние няма да бъдем поредната, може би четиристотната българска партия, а оставайки в полето на гражданското и експертното, чрез дискусии, дебати, разработки и послания ще създаваме алтернативи по актуални и стратегически за страната въпроси и теми.

Имаме амбицията да се превърнем в гражданска лаборатория за политики, която да бъде партньор на всички градивни и отговорни политически субекти, на всички институции на държавната и местната власт.

Ние ще подкрепяме разумни и можещи хора, които изповядват идеята за партньорство между политиката и структурите на гражданското общество.

Ние нямаме самочувствието да сме единствената алтернатива в и за България, защото алтернативите винаги са повече от една.

Но имаме самочувствието, че можем да помогнем за правенето на по-качествена политика!

Ние сме отворени към всички хора с идеи и позиции, към политически партии и неправителствени структури, към младите експерти, които желаят да работят за България.

Заедно, в партньорство, с общи усилия и съгласие, с нови идеи и инициативи, с нов подход към политиката и управленските решения, ние можем да възродим България.

Top