Реч на Георги Първанов - Учредителна конференция, 28 юни 2014 г.

Реч на Георги Първанов - Учредителна конференция, 28 юни 2014 г.

Уважаеми съмишленици,

Дами и господа,

Колеги,

Драги гости,

Нашият форум се провежда в една изключително тежка политическа ситуация – в условията на една криза, която и напомня в някои отношения, но и се различава от други тежки кризи, на които сме били свидетели в годините на прехода.

Често я сравняват с периода 1996-1997 г., едно време, на което аз съм бил и съвременник, както мнозина от Вас, но и жив участник и мога да кажа, че от гледна точка на макроикономическата ситуация, разбира се, подобни сравнения са неуместни. Днес България изглежда много по-различно в сравнение с онова, което помним от онзи период. Много по-стабилна е българската икономика.

Виж още …

ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ИЗХОДА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА

ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ИЗХОДА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА

Резолюция на Учредителната конференция на АБВ

АБВ изразява дълбоката си тревога от критичното състояние, в което се намира обществото и държавата. Особено тревожно е състоянието в такива невралгични сектори като финансите, енергетиката и здравеопазването – пред опасност от финансов колапс са изправени институции от ключово значение за стабилността на държавата, каквито са НЕК и НЗОК. Опасната задкулисна игра с банковата система и негативните тенденции в изпълнението на приходната част на бюджета очертават сериозни рискове пред финансовата стабилност.

Виж още …

ПО ВОEННАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА

ПО ВОEННАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА

Коалиция АБВ приема, че идвайки от древността, военната защита на държавата е неотменен неин атрибут, а днес и основен елемент на системата за национална сигурност.

Тази непреходност се определя и от съдържанието на епохата, в която живеем и заплахите за националните държави, които се появяват и променят твърде динамично във времето по характер и обхват. Задълбоченият анализ на междудържавните и междуетническите отношения в Евразия, Югоизточна Европа и Африка показва, че трансформационните процеси на човечеството далеч не са завършени.

Виж още …

АБВ – 13 въпроса, които най-често ни задават

АБВ – 13 въпроса, които най-често ни задават
  1. Какво е АБВ  - ляво, дясно, център? Какви са вашите ценности ?

Повечето от учредителите на АБВ сме хора с леви разбирания. В този смисъл АБВ е следващото ляво. На честните, активните и на младите. На тези, които настояват политиката да дава резултати за хората. Но ние сме представители и на тези, които искат да видят национално съгласие постигнато въпреки партийните различия, които искат политиката най –накрая да започне да разрешава проблемите на обикновения човек, а не да се крие зад оправдания.

Виж още …

Основни позиции и послания на АБВ (предложение за дискусия)

Основни позиции и послания на АБВ (предложение за дискусия)

1.     Новата ситуация в Европа и света - предизвикателствата пред България

Европа е пред избори. Не просто за европарламент, а за бъдещето. Бъдеще, което пряко засяга и нас. Длъжни сме да заявим ясно своята позиция - как виждаме европейския проект и мястото на България в него. „Повече Европа”, какво означава това - повече солидарност или „двоен стандарт”? Единен съюз или Европа на „различни скорости”, „ядро” и „периферии”? Бюрократична, централизирана „мегадържава”, откъсната от гражданите или съюз на равноправни граждани, нации и държави?

Виж още …

АБВ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ – КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

АБВ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ – КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

За да се изработи нова цялостна стратегия за здравеопазването в България в дългосрочен план е необходим обществено-политически консенсус на всички нива за развитие на сектор здравеопазване. Ние предлагаме за основни цели:

Виж още …

ЗА КАКВО ЩЕ РАБОТИ АБВ?

ЗА КАКВО ЩЕ РАБОТИ АБВ?

За национално съгласие и действие за възраждане на българската държава чрез истинска реформа на държавните институции; • Предотвратяване на демографския срив и укрепване на човешкия ресурс на нацията; • Всяко дете и всеки млад човек да получава качествено образование ...

Виж още …

ДА ФОРМИРАМЕ ЗАЕДНО НОВАТА АЛТЕРНАТИВА

ДА ФОРМИРАМЕ ЗАЕДНО НОВАТА АЛТЕРНАТИВА

 АБВ се създава като алтернатива на задкулисието в политиката, алтернатива на лобизма и подмяната на легитимните, демократични механизми при вземане на политически и управленски решения, при назначаване на кадри. Ние ще работим за публичност ...

 

Виж още …

Top